Events for February 2019

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 

1
Friday Fish Fry

2

3

4

5

6

7

8
Friday Fish Fry

9
Feb 9 - Bean Bag Tournament

10

11

12

13

14

15
Friday Fish Fry

16
Feb 16 - Golf Simulator Tournament Golf Simulator Tournament

17

18

19

20

21

22
Feb 22 - Demo Day on Simulators! Friday Fish Fry

23

24

25

26

27

28

 
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday